Garancija

Garancija na rezervne dele nova oprema 12 mesecev od prejema računa.
Garancija na rezervne dele rabljena oprema 1 mesec od prejema računa ali po dogovoru.

Aparati so namenjeni profesionalni rabi, ob predpostavki upoštevanja pravil o vzdrževanju in servisiranju. Stranka ima pravico do zakonsko določene garancije: v skladu z garancijskimi določili Obligacijskega zakonika (OZ, Uradni list RS, št. 83/01 s spremembami) (100. člen OZ ter 458. člen in naslednji členi OZ) in v skladu z garancijskimi določili ZVPot (37. člen in naslednji) Gastro manager d.o.o..
Garancija velja na območju Republike Slovenije
Prodajalec jamči za kakovost izdelka oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili za uporabo.
Garancijski roki za nove naprave trajajo 1 leto, garancijski roki so lahko za določene naprave daljši od enega leta v kolikor  o podaljšanju le tega sporazumno dogovorita kupec in prodajalec.
Garancijski rok začne teči z dnem izročitve izdelka potrošniku.

Popravila in ogledi napak iz uveljavljanja garancije na lokaciji kupca veljajo samo v primerih ko je le te dobavljalo in montiralo podjetje Gastro manager d.o.o. in so zaradi fizičnih ali tehničnih lastnostih samih izdelkov prenosi izdelkov v servis zelo oteženi. Vse izdelke katere so kupci osebno prevzeli na sedežu podjetja Gastro manager d.o.o. ali jih prejeli po pošti morajo v primeru uveljavljanja garancije/reklamacije dobaviti na sedež podjetja Gastro manager d.o.o.
Kupec ima pravico do popravila ali rešitev garancijske napake v roku 45 dni. Po obdobju daljšem od 45 dni od prijave napake na napravi ima kupec pravico do zamenjave naprave z novo napravo. Za sprejem v reklamacijo se šteje dan, ko je izdelek sprejet v servis ali trgovino prodajalca.
Prodajani/na referent/ka ni usposobljen/a za tehnično presojo glede morebitnih okvar in tako tudi ne more odločati o zamenjavi izdelka v okvari brez mnenja pooblaščenega servisa.

Garancija ne velja v primerih:
• če potrošnik ni ravnal po navodilih za uporabo izdelka,
• da je v izdelek posegala nepooblaščena oseba,
• poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca oziroma tretje osebe
• če je okvara nastala zaradi izlitja baterij,
• če je okvaro povzročilo izredno nihanje omrežne napetosti ali višja sila.