Garancija

GARANCIJA

Za vse nove izdelke velja garancijska doba 1 leta na vse rezervne dele. Garancija velja le ob pravilnem rokovanju z izdelkom, ob pravilni montaži in priklopu izdelka, ob pravilni uporabi izdelka, ob primernem vzdrževanju in čiščenju izdelka.

Garancija nemudoma neha veljati, če vanjo posega nepooblaščena oseba. Izdelek lahko servisira samo pooblaščena oseba za gostinske aparate, ki jo določi podjetje Gastro manager d.o.o.

Izdelki brez vtičnic in izdelki na plin morajo biti priklopljeni s strani specialista. Pri prvi uporabi hladilnikov in zamrzovalnikov mora parametre nastaviti specialist.

Neupoštevanje teh navodil se jamstvo razveljavi. Račun pooblaščene osebe za priklop aparatov se mora hraniti ves čas garancijskega roka. (Stroške katerekoli montaže, potovanja in dela serviserja krije stranka)

Glede garancije so izključeni naslednji materiali: materiali iz stekla, tesnila, tesnilni materiali, keramika, ognjevar, ter tudi obrabni deli, kot so npr. termoelementi