Postavitev, montaža in priklop

POSTAVITEV, MONTAŽA IN PRIKLOP

Vsi izdelki morajo biti pravilno nameščeni, postavljeni in priključeni, kot je napisano v priloženih navodilih. Izdelki morajo biti pravilno vzdrževani, redno čiščeni ter redno servisirani iz strani pooblaščenega serviserja iz strani podjetja Gastro manager d.o.o.

Določeni izdelki (hladilna in zamrzovalna oprema ipd) morajo, pred priklopom, stati v pravilnem položaju najmanj 24 ur v prostoru, kjer bodo uporabljeni, v nasprotnem primeru lahko pride do napake pri delovanju izdelka zaradi napačne postavitve.